Endnote syns inte i Microsoft Word!
 
 1. Starta Word.
 2. Klicka på Officeknappen (den runda uppe till vänster).
 3. Klicka pÃ¥ Word Options.
 4. Välj Add-Ins.
 5. I Manage-rutan längst ner, välj Word Add-ins och klicka pÃ¥ Go.
 6. I rutan längst ner, kontrollera att EndNOte Cwyw.dotm är förbockad.
 7. Är den inte det, bocka för den och klicka OK.
 8. Stäng Word.
 9. Starta Word.
 10. Endnote-addinnen bör nu synas i verktygslisten.
 11. Klart.

NB: Hjälper inte detta kan det vara användarens profil som blivit korrupt. Skapa isf om profilen och se om det hjälper.