Print
Q: Fsck kan inte köra klart pga för lite RAM. Hur fixa?
 
A: Se instruktioner pÃ¥ http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-bypassing-fsck/.
Hits: 633