Q: Fsck kan inte köra klart pga för lite RAM. Hur fixa?