Q: Hur fyller man en hårddisk med nollor inför en ghostning?
 
A: 
För Linux gör man som följer (frÃ¥n http://www.feyrer.de/g4u/#shrinkimg):
 
 
För /:
#dd if=/dev/zero of=/0bits bs=20971520 # bs=20m
#rm /0bits
 
 
För /home:
#dd if=/dev/zero of=/home/0bits bs=20971520 # bs=20m
#rm /0bits
 
 
För /boot:
#dd if=/dev/zero of=/boot/0bits bs=20971520 # bs=20m
#rm /0bits
 
 
For swap:
#perl -e '$s=""; while(1){ $s.=" " x 1000;}'
(Körningen termineras själv utan krasch.)